Shopping bag

Customer care

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (?Regulamin?) określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: kyosk.pl (?Sklep Internetowy?).
2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: KYOSK PROJEKTDECOR.PL S.A S.K, adres: ul. Koszykowa 1, 00-564 Warszawa, KRS: 0000498812, NIP: 6423185702, REGON: 243497423 (?Sprzedawca?).
3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędny jest:
? komputer z dostępem do sieci Internet;
? przeglądarka internetowa: m.in. Google Chrome oraz Mozilla Firefox;
? aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
4. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
5. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

DEFINICJE

1. Klient ? każda osoba, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
2. Konto ? konto Klienta w Sklepie Internetowym, które po dokonaniu czynności rejestracyjnych i zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła umożliwia Klientowi składanie zamówień na Towary.
3. Koszyk ? element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: zamawiane towary, adres dostawy, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
4. Newsletter ? informacja handlowa dotycząca Sprzedawcy, w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp.
5. Sklep Internetowy ? platforma informatyczna zarządzana przez Sprzedawcę, działająca pod adresem: www.kyosk.pl, umożliwiająca Klientom składanie zamówień na Towary.
6. Towary – produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym. Właściwości poszczególnych Towarów są uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podczas składania przez Klienta zamówienia.

REJESTRACJA

1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego.
2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się poprzez wykonanie następujących czynności:
? dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym, poprzez wypełnienie w prawidłowy sposób formularza znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalenie przez Klienta loginu
i hasła do Konta,
? dokonanie aktywacji Konta, poprzez kliknięcie na link wysłany na adres poczty elektronicznej Klienta. Dokonanie aktywacji umożliwia Klientowi zalogowanie na Konto.
3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po dokonaniu rejestracji Klient loguje się na Konto używając ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.
Po zalogowaniu na Konto, Klient ma możliwość aktualizacji swoich danych osobowych podanych w trakcie rejestracji
w Sklepie Internetowym.
4. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do zalogowania się na Konto w Sklepie Internetowym
w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, po weryfikacji przez Sprzedawcę dostępności Towarów
w magazynie.
3. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym może złożyć zamówienie po zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu loginu i hasła, a następnie dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka.
4. Po dodaniu Towarów do Koszyka oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: ?ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY?.
Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta
i Sprzedawcy. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
5. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
6. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności:
? płatność za pośrednictwem serwisu PayU – przed odbiorem zamówionego Towaru;
? płatność przelewem – przed odbiorem zamówionego Towaru, na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia.
2. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru
w magazynie, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
3. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: rojek@kyosk.pl, do momentu wysłania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów.
4. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu pięciu dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
5. Jako formę dostawy Klient może wybrać:
? odbiór osobisty w sklepie przy ul. Koszykowej 1 w Warszawie;
? dostawę na adres wskazany w zamówieniu złożonym przez Klienta na terenie Polski.
? W przypadku dokonania przez Klienta wyboru jako formy dostawy odbioru osobistego Towaru, odbiór zamówionego Towaru będzie możliwy po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostarczenia Towaru do miejsca odbioru wskazanego w ust. 5 lit. a) powyżej, na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail. Dostarczenie Towaru do miejsca odbioru wskazanego w ust. 5 lit. a) powyżej nastąpi w terminie do pięciu dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
6. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru jako formy dostawy przesyłki Towarów na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dostawa nastąpi w terminie do pięciu dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zależnie od wybranej formy dostawy.
Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku dostawy Towarów na wskazany przez Klienta adres, jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Sprzedawca przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.
W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia.
7. Doręczenie przesyłki Klientowi na wskazany w czasie składania zamówienia adres dostawy może zostać zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy.
Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje 2 razy. Po 2 nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.
8. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

Newsletter

Want to know more?
Sign up and stay updated.

Możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdym czasie - w każdej wiadomości marketingowej, którą wysyłamy, znajduje się specjalny link do rezygnacji z newslettera, a także wysłanie żądania mailowo na adres: rojek@kyosk.pl.

Do not show this window again

Login

Please, login to see your wishlist and save products