Marka, która chce inspirować kobiety do podejmowania świadomych decyzji – zarówno ze względu na osobiste pobudki jak i kwestie związane ze światem, w którym żyją. Głównym hasłem brandu jest „Smart Luxury” – luksus rozumiany jako świadomy styl życia przejawiający się w takich właście wyborach. W braniu pod uwagę kwestii socjologicznych, kulturowych, ekonomicznych i ekologicznych.

Zobacz lookbook